Profil

V každom národe, v každej kultúre sa vyskytujú určité špecifiká, nenapodobiteľné zvyklosti, tradície. Tak ako každý národ, každá kultúrna vetva má svoju svätú rastlinu, tak v každom národe sa pitie čaju traduje inak, spája sa s kulturálnymi zvyklosťami, ba v niektorých oblastiach sveta s obradmi a ceremóniami.

Spoločnosť Herbex so sídlom v Hrašnom je súkromná firma založená v r. 1991 s presvedčením a rozhodnutím vyrábať kvalitné prírodné čaje a prispieť tak k vyplneniu medzery na trhu s bylinnými čajmi a prispieť i k pozdvihnutiu vnímania tohoto "magického nápoja", ktorým čaj bezpochyby je. Spoločnosť vznikla so zámerom pôsobiť ako baliareň a výroba bylinných čajov. Od svojho vzniku prešla spoločnosť Herbex postupnou modernizáciou a automatizáciou výroby, čo prispelo k rozširovaniu palety ponúkaných výrobkov. V súčasnosti je portfólio jej výrobkov zložené z bylinných čajov porciovaných, sypaných, ovocných čajov porciovaných, instantných šumivých nápojov a instantných dia šumivých nápojov a je jedným z najväčších slovenských výrobcov v tomto segmente.

Cieľavedomá a systematická práca kolektívu spoločnosti Herbex bola ocenená niekoľkými oceneniami, z ktorých najvýznamnejšie sú:

  • * Certifikát systému riadenia kvality ISO 9001 schválený spoločnosťou Bureau Veritas Quality International
  • * Ocenenie Ministerstva hospodárstva SR ako Najväčšieho exportéra roka 1999 s počtom zamestnancov do 100

Spoločnosť Herbex sa vďaka správnemu riadeniu, obchodnej politike a vďaka dodržiavaniu najprísnejších noriem a predpisov presadzuje i za hranicami našej republiky, ako napr. v Českej republike, Maďarsku, Spojených Arabských Emirátoch, a však objednávky prichádzajú a export smeruje i do Litvy, Ukrajiny, SRN , či Rakúska.