Filozofia

 

Naša spoločnosť HERBEX patrí medzi podniky, ktoré pristupujú zodpovedne k plneniu si svojich záväzkov,

záleží nám na etickom profile firmy a svojou podnikovou filantropiou sa stávame významným pilierom

ekonomického rastu našej krajiny.

 

Patríme medzi podniky s pozitývnym vplyvom a zodpovedným správaním sa voči spoločnosti, v ktorej žijeme.

Naša filozofia je - dôveryhodnosť, serióznosť pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou

a širokou verejnosťou.