Profil

 

W każdym narodzie , w każdej kulturze są pewne nawyki , niepowtarzalne zwyczaje i tradycje. Każdy naród ma swoją własną kulturę i jak w każdym picie herbaty łączy się z tradycją a w niektórych obszarach świata związane jest z obrzędami i ceremonią.

Firma „HERBEX” ma swoją siedzibę w Hrasne. Ta rodzinna firma powstała w 1991 roku a jej głównym celem było wyprodukowanie wysokiej jakości herbat naturalnych , przyczyniając się tym samym do wypełnienia luki na rynku herbat , a także do poprawy smaku „magicznego napoju” jakim bez wątpienia jest herbata. Głównym celem działania firmy jest komponowanie mieszanek i produkcja herbat ziołowych. Od momentu powstania firma przeszła przez kolejne etapy modernizacji i automatyzacji produkcji , co pozwoliło na udoskonalenie i rozszerzenie gamy produktów.

Obecnie firma oferuje bogaty wybór herbat ziołowych porcjowanych , sypanych , owocowych herbat porcjowanych , napoje instant oraz drinki Fit i jest jednym z największych producentów tej branży.

Systematyczna i przemyślana praca całego zespołu „HERBEX” zaowocowała otrzymaniem wielu nagród , a ważniejsze to:

• Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 zatwierdzony przez Bureau Veritas Quality International

• Nagroda Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowacji dla największego eksportera zatrudniającego do 100 pracowników

Firma „HERBEX” dzięki skutecznemu zarządzaniu , dobrej polityce handlowej a przede wszystkim dzięki zgodności z najwyższymi standardami oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynkach zagranicznych prowadzi swoje oddziały na terenach: Polski , Republiki Czech , Węgier , Zjednoczonych Emiratach Arabskich a również eksportuje swoje herbaty na teren Litwy , Ukrainy , Niemiec i Austrii.